Tuần lễ đen tối nhất trong sự nghiệp thi đấu của tiền đạo Eduardo da Silva cuối cùng cũng kết thúc khi anh bắt đầu đi lại được dù phải nhờ tới sự hỗ trợ của đôi nạng.