Sở giao dịch chứng khoán TpHCM thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghệ Điện tử- Viễn thông như sau:

Tên tiếng Anh: Electronics Communications Technology Investment Development Corporation Tên viết tắt: Elcom Corp. Địa chỉ trụ sở chính: 18 Nguyễn Chí Thanh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: (84.4) 38359359 Fax: (84.4) 38355884 Vốn điều lệ: 177.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng). Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 17.700.000 cổ phiếu (Mười bảy triệu bảy trăm nghìn cổ phiếu) Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Tên tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Ngày nhận hồ sơ đăng ký niêm yết: 28/05/2010