Elliptic là một công ty startup ở Anh đang phát triển thuật toán để theo dõi các giao dịch bằng bitcoin, nhằm hạn chế và ngăn chặn tình trạng sử dụng đồng tiền ảo này để mua bán các nội dung phim khiêu dâm trẻ em. Để làm được điều này, Elliptic sẽ phối hợp với Tổ chức theo dõi internet toàn cầu (IWF) để hạn chế người dùng internet sử dụng tiền bitcoin cho các mục đích bất chính, bao gồm cả buôn bán vũ khí và ma tùy.

Elliptic là một công ty startup ở Anh đang phát triển thuật toán để theo dõi các giao dịch bằng bitcoin , nhằm hạn chế và ngăn chặn tình trạng sử dụng đồng tiền ảo này để mua bán các nội dung phim khiêu dâm trẻ em. Để làm được điều này, Elliptic sẽ phối hợp với Tổ chức theo dõi internet toàn cầu (IWF) để hạn chế người dùng internet sử dụng tiền bitcoin cho các mục đích bất chính, bao gồm cả buôn bán vũ khí và ma tùy.

Bitcoin là tiền ảo, được sinh ra nhờ hệ thống mạng máy tính trên thế giới cùng nhau chạy thuật toán để khai thác, sau một thời gian nhất định sẽ "đào" được một lượng bitcoin và chia cho nhau. Bitcoin được trao đổi trực tiếp với nhau không qua một trung gian nào, do đó nó có lợi thế là không ai biết được tài khoản của bạn là gì, đang sở hữu bao nhiêu bitcoin.

IWF cho biết hiện có khoảng 68.000 trang web đen đang kinh doanh phim khiêu dâm trẻ em, trong khi đó tình trạng sử dụng bitcoin để mua những thước phim này ngày càng cao. Để ngăn chặn tình trạng này, Elliptic sẽ theo dõi sổ cái của Bitcoin ( blockchain ) nhằm truy theo những giao dịch khả nghi để tìm biện pháp ngăn chặn. Hiện tại, IWF sẽ cung cấp cho Elliptic thông tin những giao dịch sử dụng bitcoin để mua phim khiêu dâm trẻ em, sau đó cả 2 sẽ đưa ra phương án xử lý để hạn chế tình trạng này.

Bằng cách gắn tag cho các giao dịch không hợp pháp - ví dụ mua bán phim khiêu dâm trẻ em - dựa theo cơ sở dữ liệu của mình, Elliptic sẽ giúp cảnh báo cho người dùng khi các giao dịch nêu trên được thực hiện trên máy tính của họ, James Smith, chủ tịch của Elliptic cho biết.

Theo Quartz