- Vẫn được biết đến bởi thói quen mua sắm... "ngút ngàn mây xanh" và các bữa tiệc xa hoa tột đỉnh nhưng trong thời buổi suy thoái kinh tế, chính Sir Elton John cũng thắt chặt hầu bao.