---Quote (Originally by phuong_mai)---Khám ở BV Tràng An, ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, tớ thấy cũng ko lâu lắm, xét nghiệm ở đấy tốt.---End Quote--- Mình thấy Tràng An trước đấy khám rất tốt, nhưng bây h bác sĩ họ thay nhiều, đặc biệt là hệ thống làm xét nghiệm toàn các em trẻ mới ra trường...

Trích dẫn: Nguyên văn bởi phuong_mai Khám ở BV Tràng An, ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, tớ thấy cũng ko lâu lắm, xét nghiệm ở đấy tốt. Mình thấy Tràng An trước đấy khám rất tốt, nhưng bây h bác sĩ họ thay nhiều, đặc biệt là hệ thống làm xét nghiệm toàn các em trẻ mới ra trường làm mà lại không được update trang thiết bị mới nên mình thấy cũng không ok nữa, mình trước đây khám Tràng An để có dự định sinh em bé, nhưng mà thấy không được ưng ý, cũng đang đi tìm xem có chỗ náo khám để có em bé thứ 2 đây. Trích dẫn: Nguyên văn bởi phuong_mai Khám ở BV Tràng An, ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, tớ thấy cũng ko lâu lắm, xét nghiệm ở đấy tốt. Mình thấy Tràng An trước đấy khám rất tốt, nhưng bây h bác sĩ họ thay nhiều, đặc biệt là hệ thống làm xét nghiệm toàn các em trẻ mới ra trường làm mà lại không được update trang thiết bị mới nên mình thấy cũng không ok nữa, mình trước đây khám Tràng An để có dự định sinh em bé, nhưng mà thấy không được ưng ý, cũng đang đi tìm xem có chỗ náo khám để có em bé thứ 2 đây. Trích dẫn: Nguyên văn bởi phuong_mai Khám ở BV Tràng An, ngõ Thông Phong, Tôn Đức Thắng, tớ thấy cũng ko lâu lắm, xét nghiệm ở đấy tốt. Mình thấy Tràng An trước đấy khám rất tốt, nhưng bây h bác sĩ họ thay nhiều, đặc biệt là hệ thống làm xét nghiệm toàn các em trẻ mới ra trường làm mà lại không được update trang thiết bị mới nên mình thấy cũng không ok nữa, mình trước đây khám Tràng An để có dự định sinh em bé, nhưng mà thấy không được ưng ý, cũng đang đi tìm xem có chỗ náo khám để có em bé thứ 2 đây.