(VTC News) - Thấy chị vợ đi làm để hai con nhỏ ở nhà, Hoàng (ở Tây Ninn) đã bắt cóc 2 cháu mang xuống Vũng Tàu. Chưa kịp tống tiền chị vợ thì Hoàng bị công an bắt.