Giao dịch dự kiến từ 9/8 đến 6/9 nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (mã SMA ) thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan đến cổ đông nội bộ.Theo đó, ông Trần Quang Vinh, em thành viên Hội đồng quản trị Trần Đức Phú đăng ký bán toàn bộ hơn 140 nghìn cổ phiếu SMA.

Giao dịch dự kiến từ 9/8 đến 6/9 nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Nếu giao dịch thành công, ông Trần Quang Vinh sẽ không còn là cổ đông của SMA.

Trước đó, ông Vinh đã bán hơn 50 nghìn cổ phiếu SMA trên tổng số 100 nghìn cổ phiếu đăng ký bán. Giao dịch thực hiện từ 8/7 đến 5/8.

Nguồn Dân Việt/HSX