Liên minh châu Âu đang chuẩn bị sẵn sàng cho việc kết thúc hạn ngạch nhập khẩu hàng dệt Trung Quốc vào cuối năm nay, do lo sợ làn sóng áo phông và quần mang nhãn hiệu “Made in China” ồ ạt đổ vào.

small_7115.jpg Hạn ngạch do EU và Trung Quốc thỏa thuận vào năm 2005, sẽ được thay thế bằng một hệ thống giám sát chung những dấu hiệu tăng đột ngột của hàng nhập khẩu Trung Quốc trong năm kế tiếp. Theo hệ thống, 8/10 chủng loại quần áo được điều chỉnh bởi hạn ngạch sẽ được phía Trung Quốc theo dõi thông qua giấy phép xuất khẩu, và sẽ được giám sát khi nhập vào châu Âu. Các viên chức châu Âu không loại trừ khả năng làn sóng mới hàng may mặc Trung Quốc ồ ạt đổ vào sau khi hạn ngạch tạm thời chấm dứt, mặc dù mức tăng có thể ít đột ngột hơn 3 năm trước. Trong trường hợp có sự gia tăng đột ngột hàng dệt nhập khẩu Trung Quốc, Ủy ban châu Âu sẽ sẵn ràng tùy ý sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết.