VIT - Mặc dù Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng tăng đóng góp cho IMF, nước này vẫn khó có thể giành được thêm quyền biểu quyết tương xứng vào hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới.