Như vậy từ con số 29 hóa chất, được cho có khả năng thể gây ung thư, đột biến hoặc các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản, hiện nay sẽ được tăng lên 135 hóa chất trong hai năm tới. Đây là những chất có xu hướng tích tụ trong cơ thể người và tồn tại lâu trong môi trường tự nhiên.

Ngày 26.3, ủy viên phụ trách môi trường và công nghiệp Liên minh châu Âu (EU) cho biết, EU sẽ đưa thêm 106 hóa chất vào danh sách các hóa chất gây độc hại (SVHC) vào năm 2012. Trong chuyến thăm cơ quan Hóa chất châu Âu (ECHA), ủy viên phụ trách môi trường của EU, Janez Potocnik, nói: “Chúng tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu 106 chất. Sẽ có danh sách mới được công bố sau khi công việc hoàn tất”. Bà cho biết các nhà sản xuất những hóa chất được liệt kê trong danh sách 106 có nghĩa vụ cung cấp cấp thông tin về các hóa chất này cho ECHA, đến các kênh cung cấp hàng hóa và người tiêu dùng. K.D (theo AFP)