Ủy ban châu Âu (EC) cuối tuần qua đã mở một mặt trận mới trong cuộc chiến chống độc quyền kéo dài với tập đoàn phần mềm khổng lồ Microsoft của Mỹ, với cáo buộc hãng này đã cạnh tranh không công bằng.