Họ từng được tung hô lên tận mây xanh, từng là những nhân vật không thể thay thế để rồi đột nhiên nhận thấy mình chỉ còn là người… thừa.