Evan toàn năng khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 28/9, là bộ phim hài hấp dẫn với những tình huống hoang đường nhưng hết sức vui nhộn.