(VietNamNet) - “Đề nghị EVN minh bạch hoạt động kinh doanh. Trước khi tăng giá điện, khách hàng phải được biết EVN lỗ cụ thể như thế nào? Giá thành SX ra sao? Chi phí quản lý thế nào? EVN đã làm tròn trách nhiệm với khách hàng chưa?...”.