Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mới đây đã có đề nghị nâng cấp quy mô các tổng công ty điện lực.