EVN vừa công bố đã phát hành thành công trái phiếu EVN đợt 1/2009 với giá trị 500 tỷ đồng...