Từ ngày 15/1 đến hết ngày 31/3/2008, Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVN Telecom) chính thức triển khai chương trình chăm sóc khách hàng với nội dung bảo hành miễn phí máy điện thoại cho các khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại của EVN Telecom.