(CafeF)- Thông tin mạng CDMA EVN Telecom (096) có thể sẽ sáp nhập thêm mạng 092 (HT Mobile) đã làm hâm nóng thị trường mạng di động VN.