Hãng Bethesda khẳng định giai đoạn phát triển trò chơi nhập vai Fallout 3 đã hoàn tất và chỉ chờ đến ngày phát hành 28/10/2008.