(Zing) - Lý do là nhóm nhạc nữ S.H.E đã lớn tiếng khẳng định: "Twins đã biến mất, Twins không còn tồn tại nữa".