Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) vừa công bố bộ dữ liệu quan trọng về vai trò của phụ nữ trong sản xuất nông nghiệp toàn cầu nhằm giúp các nước thu thập thông tin chính xác sự khác nhau về giới trong nông nghiệp, hỗ trợ công tác xóa nghèo đói và phát triển.

Bộ dữ liệu về giới trong nông nghiệp của FAO đã hướng dẫn từng bước và có dẫn chứng những điển hình tốt để thu thập các số liệu thống kê về giới trong nông nghiệp. Đây là những thông tin then chốt giúp nhà chức trách các nước xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp hợp lý, hiệu quả, trong đó có tính đến sự khác nhau giữa nam và nữ trong sản xuất nông nghiệp, quyền tiếp cận các nguồn tài lực cũng như tác động của tình trạng mất an ninh lương thực. FAO nhấn mạnh các dữ liệu chính xác hơn về giới trong nông nghiệp có thể định hướng hiệu quả hơn cho các nỗ lực phát triển nông thôn. Theo tổ chức này, hiện 80% nữ nông dân trên thế giới làm việc trong các trang trại do nam giới làm chủ./. Theo TTXVN