(CafeF) - Theo thông tin từ SGDCK TP.HCM, người liên quan đến cổ đông nội bộ của CTCP Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản Bến Tre (mã CK: FBT) đăng ký bán 99,9% số cổ phiếu đang nắm giữ.