Công ty First Consulting Group sẽ sáp nhập vào tập đoàn Computer Sciences Corporation. Thương vụ này trị giá khoảng 365 triệu đôla Mỹ.