Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: FDC).

The đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/07, ngày đăng ký cuối cùng vào 04/08. FDT chốt danh sách để trả cổ tức còn lại của năm 2014 với tỷ lệ 7.5% vào ngày 18/08 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sử dụng nguồn vốn của công ty.

Tài liệu đính kèm:
20150727_20150727 - FDC - DKCC vv Tra co tuc con lai nam 2014 tien mat + Lay YK bang VB.pdf

Quỳnh Chi