Sàn thông báo, 26/4/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 28/4 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM (mã FDC-HOSE).

Theo đó, FDC dự kiến phát hành 1.429.769 cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 10% (10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến ngày 10/5/2010. Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản. Đối với cổ đông chưa lưu ký sẽ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC) - số 6 Thái Văn Lung, quận 1, Tp.HCM. Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán FDC vào những ngày 27, 28 và 29/4/2010.