(CafeF) - FED thông báo tăng khoản cho vay trực tiếp dành cho các ngân hàng thương mại lên mức kỷ lục 98,1 tỷ USD.