TP - Ngày 17 - 4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra Festival Thanh niên các dân tộc Việt Nam với chủ đề Tuổi trẻ Việt Nam với sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống dân tộc.

Chương trình do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, T.Ư Đoàn, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp tổ chức.