Sau khi giải phẫu chấn thương xương mai, Figo có thể quay lại sân cỏ sau 2 tháng nữa thay vì phải kết thúc sự nghiệp như thông tin ban đầu.