(Zing) - Những hình ảnh mới nhất của Final Fantasy XIII cho chúng ta cái nhìn rõ ràng hơn về hệ thống chiến đấu trong game.