Hôm qua, Fitch Ratings, một trong 3 công ty định mức tín nhiệm lớn nhất thế giới đã công bố hạ mức tín nhiệm của hai ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam là Asia Commercial Bank ( ACB) và Vietcombank ( VCB).

Fitch hạ mức tín nhiệm ngân hàng ACB xuống mức D/E từ mức D, hãng này cũng loại ACB ra khỏi diện cần xem xét trong thời gian tới, và xác nhận xếp hạng hỗ trợ của ngân hàng này ở mức “5”. Fitch hạ mức tín nhiệm của ACB do cho rằng bảng cân đối kế toán của ngân hàng này đang trở nên xấu đi và tăng trưởng tín dụng tăng mạnh. Fitch dự đoán đến cuối tháng 9, tỷ lệ CAR sẽ thấp hơn 9%, mức tối thiểu cần đạt được theo quy định của NHNN ( dự kiến sẽ hiệu lực từ ngày 1/10). ACB dự định tăng vốn thêm 1,6 nghìn tỷ đồng ( 16% vốn của ACB vào giữa năm 2010) và phát hành 3 nghìn tỷ đồng trái phiếu vào cuối năm nay. Tuy nhiên, Fitch cho rằng vốn của ACB sẽ không đủ để đáp ứng sự tăng mạnh của nợ, với chi phí tín dụng cao. Ngoài ra, việc tăng mạnh của các khoản tín dụng sẽ tiếp tục gây áp lực lên tính thanh khoản và các khoản nợ dưới chuẩn của ngân hàng. Trong thông cáo báo chí cùng ngày, hãng đánh giá tín nhiệm Fitch cũng hạ bậc của Vietcombank từ “D” xuống “D/E”. Đồng thời, hãng này cũng loại Vietcombank ra khỏi diện cần xem xét trong thời gian tới, và xác nhận xếp hạng hỗ trợ của ngân hàng này ở mức “4”. Việc hạ tín nhiệm lần này cho thấy bản cân đối kế toán của Vietcombank đang bị đánh giá là “yếu”, do tăng trưởng cho vay mạnh và chất lượng các khoản cho vay không tốt. Đồng thời, Fitch cho rằng hồ sơ tín dụng của Vietcombank chỉ ngang với các ngân hàng quốc doanh khác cùng hạng “D/E” của Việt Nam. Xếp hạng cá nhân của Vietcombank vẫn đang chịu sức ép, do các rủi ro bắt nguồn từ chi phí tín dụng cao từ các khoản vay chất lượng kém và việc vốn hóa thấp.