Với sức gió gần 210 km/giờ, bão Irma đã đổ bộ Florida, đánh sập nguồn điện của hơn 1 triệu nhà dân và doanh nghiệp.