(CafeF) – Doanh thu của Tổng CTCP Đầu tư và Xuất nhập khẩu FOODINCO 8 tháng đầu năm đạt 1.717 tỷ đồng, tăng 17,25 % so với cùng kỳ 2007.