Ngày 13/10/2009, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) đã có công văn nhắc nhở CTCP Full Power (HOSE: FPC) lần thứ hai về việc đã nhiều lần gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính.

Sở cũng yêu cầu công ty chấn chỉnh công tác kế toán để công bố thông tin theo đúng quy định của Thông tư 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.