Ngày 27/5 tại TP.HCM lễ ký kết hợp tác đầu tư chiến lược giữa FPT Capital và Mekong Capital vào Hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc (VAS). Theo đó, FPT Capital nắm giữ 25% (tương đương trị giá khoảng 10 triệu USD) và Mekong Capital nắm 14% (tương đương trị giá 6 triệu USD) của VAS.

Với khoản đầu tư vốn của hai Quỹ nói trên, VAS cho biết sẽ là sự chuẩn bị cho một kế hoạch phát triển đột phá trong thời gian tới nhằm theo đuổi mục tiêu: đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam đủ tri thức khóa học để có thể ngang bằng với các học sinh của các nước tiên tiến. Đồng thời, VAS có kế hoạch mở rộng mạng lưới hoạt động khắp toàn quốc. Còn ông Nguyễn Thành Nam, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT cho rằng, trong chiến lược phát triển của FPT, bên cạnh việc tập trung tăng trưởng những ngành nghề truyền thống là CNTT và viễn thông, Tập đoàn coi giáo dục là lĩnh vực đầu tư quan trọng, nhằm gia tăng lợi ích dài hạn của cộng đồng. Theo tiến sĩ Thomas Lanyi, Giám đốc Đầu tư của Mekong Capital, sự hợp tác với VAS và có cùng cam kết đối với việc tích đóng góp phát triển thế hệ trẻ. Mekong Capital sẽ đồng hành cùng đội ngũ quản lý của VAS và FPT Capital để thực hiện chiến lược cũng như kế hoạch phát triển vững mạnh của Công ty trong tương lai.