Tin từ tập đoàn FPT cho biết, quý III/2009, doanh thu của toàn Tập đoàn đạt gần 4.695 tỉ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2008 và đạt 106,1% kế hoạch đề ra.

(LĐ) - Lãi trước thuế đạt gần 485 tỉ đồng, tăng so với cùng kỳ là 128,2% và vượt 21,3% kế hoạch. Lãi sau thuế cổ đông Cty mẹ tăng 167,4%, so với cùng kỳ, đạt 322 tỉ đồng. Lãi cơ bản trên CP bình quân trong quý III/2009 là 2.286 đồng. Tính đến hết quý III/2009, doanh thu của FPT đạt gần 12.918 tỉ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ và đạt được 75,6% kế hoạch năm. Lãi trước thuế 9 tháng đạt gần 1,272 tỉ đồng, vượt tổng mức lợi nhuận cả năm 2008, tăng 50,8% so với cùng kỳ và đạt 83,9% kế hoạch năm. Lãi sau thuế cổ đông Cty mẹ đạt gần 774 tỉ đồng, tăng so với cùng kỳ là 52,2%. Lãi cơ bản trên CP bình quân 3 quý đầu năm là 5.488 đồng. Đại diện FPT cho rằng, lợi nhuận quý IV phấn đấu đạt bằng hoặc vượt con số của quý III. H.G