(SGGP). – Thông qua Ngân hàng ANZ, Công ty CP FPT vừa phát hành 1.800 trái phiếu (TP) cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh với mệnh giá 1 tỷ đồng/TP. Lượng TP này có kỳ hạn 3 năm với lãi suất 7%/năm.

Đặc biệt, đây là đợt phát hành TP kèm chứng quyền (giấy chứng nhận quyền được mua cổ phiếu FPT sau này) lần đầu tiên tại Việt Nam. Với mỗi TP sẽ có 1.158 chứng quyền được phát hành. Chứng quyền được giao dịch hàng năm từ 2011 đến 2013 với giá bán 920.250 đồng/chứng quyền. H.LIÊM