Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT vừa công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị...