FPT và Mekong Capital sẽ nắm giữ lần lượt là 25% và 14% cổ phần của Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Việt Úc.

Ngày 27/5, Hệ thống trường quốc tế Việt Úc (VAS) đã ký hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần FPT (thông qua Công ty Quản lý Quỹ đầu tư FPT Capital) và Mekong Capital. Theo đó, FPT Capital và Mekong Capital sẽ thực hiện đầu tư và nắm giữ lần lượt là 25% và 14% cổ phần của Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Việt Úc – đơn vị chủ quản VAS. Hệ thống VAS được thành lập từ năm 2004, hiện quản lý 12 trường và có gần 5.000 học sinh từ bậc mẫu giáo đến trung học, tất cả đều đặt tại Tp.HCM.