Công ty Quản lý Quỹ đầu tư FPT (FPT Capital) và Mekong Capital sẽ lần lượt nắm giữ 25% và 14% cổ phần của Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Việt Úc – đơn vị chủ quản của Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc

Lễ ký kết hợp tác khoản đầu tư này vừa được các bên ký kết sáng nay, ngày 27/5/2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Phạm Tấn Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc, sự kiện này nhằm chuẩn bị cho một kế hoạch phát triển đột phá của Trường Việt –Úc với mục tiêu đào tạo một thế hệ trẻ Việt Nam ưu tú, đủ tri thức khoa học để có thể ngang bằng với các học sinh của các nước tiên tiến trên thế giới. Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thành Nam, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT cũng khẳng định: “Trong chiến lược phát triển của FPT, bên cạnh việc tập trung tăng trưởng những ngành nghề truyền thống là CNTT và viễn thông, FPT coi giáo dục là lĩnh vực đầu tư quan trọng, nhằm gia tăng lợi ích dài hạn của cộng đồng.” Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc thành lập năm 2004, hiện sở hữu và quản lý 12 trường từ mẫu giáo đến trung học, giảng dạy chương trình song ngữ. Tất cả cơ sở đều đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến cuối năm học 2009- 2010, hệ thống trường này có gần 5000 học sinh./. Phạm Mai (Vietnam+)