Công ty Chứng khoán FPT công bố thông tin về việc mở đại lý nhận lệnh, nội dung chi tiết như sau: