"Frag", một bộ phim tài liệu nói về nền game chuyên nghiệp và những mặt trái của nó sẽ được trình chiếu tại Liên hoan Phim Quốc tế AFI tại Dallas.