Đâu đó có các cô gái Việt cứ bằng mọi giá "xuất giá tòng... Tây", nhất quyết kiếm bằng được cho mình một anh chồng ngoại quốc, cốt chỉ để "cải thiện" kinh tế và hy vọng vào một "thiên đường" vật chất ở xứ người.