Chợ Công nghệ và Thiết bị Thủ đô 2006 (Techmart Ha Noi 2006) sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam từ ngày 22 đến 25/9/2006. Hội chợ do Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội, Hội Tin học – Viễn thông Hà Nội tổ chức.