Sản lượng giảm do ảnh hưởng các cơn bão số 5, số 6 và số 7 nên lịch trình một số tàu thay đổi, hàng đến Cảng không đúng kế hoạch, thời tiết mưa nhiều. Chi tiết...