NDĐT- Chiều 16-8, kết thúc hoạt động “Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ khu vực đồng bằng sông Hồng” tổ chức tại TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình), đã có 17 hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký kết với tổng giá trị gần 150 tỷ đồng.

Đáng chú ý, có nhiều hợp đồng chuyển giao công nghệ có khả năng ứng dụng cao như công nghệ xử lý phân gia súc thành thức ăn chăn nuôi và phân bón của Tập đoàn BBB (Nhật Bản) chuyển giao cho Công ty CP Thuấn Hoa (Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) trị giá sáu tỷ đồng; công nghệ tưới phun và tưới tiết kiệm nước áp dụng trong nông thôn mới của Viện Tài nguyên nước và môi trường Đông Nam Á trị giá 10 tỷ đồng…

Hoạt động “Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ khu vực đồng bằng sông Hồng” là sự kiện thường niên do Cục Ứng dụng và phát triển Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với các địa phương tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp và các địa phương, đưa nhanh kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng phục vụ đời sống xã hội, là dịp để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

MAI TÚ