Hanoinet - Những căn bệnh về mắt đã lấy đi của các em những cảm nhận tuyệt vời về thế giới xung quanh. Do vậy, mang lại ánh sáng cho trẻ em nghèo bị dị tật mắt là một trong những chương trình ưu tiên của Quỹ BTTE VN.