(CafeF) - Công ty sản xuất và lắp ráp ôtô Trường Hải cho biết hiện gần 30% số lao động ở nhiều bộ phận đang được cho nghỉ, sẽ trở lại làm việc vào 10/10.