Hanoinet - Theo số liệu được Ngân hàng T.Ư Hàn Quốc công bố ngày 29/3, một nửa số tiền trên chi cho giáo dục tư và phần còn lại cho lĩnh vực công.