(PL)- Đến đầu giờ chiều 9-10, đã có gần 400 tài xế của hãng Vinataxi kéo về trụ sở công ty tại Khu công nghiệp Tân Bình (quận Tân Phú) yêu cầu giảm tiền lệnh.