TTO - Triển lãm giáo dục Úc 2008 có gần 70 trường của tất cả các bậc học từ ĐH, CĐ, THPT đến các trường dạy nghề nhằm cung cấp thông tin tuyển sinh và học bổng trực tiếp từ các trường Úc tới phụ huynh và học sinh - sinh viên Việt Nam.